Uczestnicy Spotkania W Ostrowcu Świętokrzyskim Siedzą W Sali

SPOTKANIE PARTNERSTWA MIASTA PÓŁNOCY

W dniu 22 listopada 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (ZIT MOF MP). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 gmin tj. Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Bodzechowa, Ćmielowa, Kunowa, Waśniowa, Brodów, Pawłowa, Wąchocka, Mirca, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna, Suchedniowa oraz Stąporkowa. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego reprezentował Pan Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz jego zastępca Tomasz Janusz.

Podczas rozmów omówiono zasady finansowania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Jednocześnie  przedstawiono stan prac nad dokumentami strategicznymi ZIT MOF MP, tj. Strategią Terytorialną oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Opracowanie ich będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowanie przedsięwzięć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, jak i  gmin wchodzących w jego skład. Działania realizowane z funduszy unijnych wzmocnią współpracę w m.in. zakresie turystyki czy infrastruktury, a także przyczynią się do rozwoju północnej części regionu.

Ponadto w ramach spotkania eksperci Związku Miast Polskich – Pani Agnieszka Dawydzik i Pan Jacek Zdrojewski zaprezentowali status prac nad oceną wykonalności projektu pn. „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”, który jest wspólnym przedsięwzięcie gmin wschodzących w skład MOF „Miasta Północy”.

 

Galeria zdjęć