Sala Wypełniona Uczestnikami Seminarium

Wspólnie dla rozwoju – seminarium dla partnerstw w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego

W dniach 29-30 listopada br. w Serocku odbyło się pierwsze seminarium sieciujące pn. „Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów”. W spotkaniu wzięło udział 150 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z 77 partnerstw, pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz eksperci Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy.

Region świętokrzyski reprezentowało pięć partnerstw, które uczestniczą w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus tj. „Ponidzie”, „Świętokrzyskie Uzdrowiska”, „Ziemia Opatowska”, Miejski Obszar Funkcjonalny „Miasta Północy”, „Dolina Wisły”, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W pierwszym dniu przedstawiono i podsumowano stan realizacji projektu CWD Plus oraz zorganizowano warsztaty, dzięki którym uczestnicy mogli pogłębić wiedzę i wymienić się doświadczeniami z zakresu transformacji energetycznej, planowania i realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych, rozwoju lokalnej gospodarki, usług edukacyjnych i społecznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Podczas drugiego dnia seminarium odbyła się sesja nt. Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027. Dodatkowo zorganizowano panel dyskusyjny pt. Wsparcie partnerstw, JST, OSI w programach na lata 2021-2027 – kryteria horyzontalne i zasady finansowania. Natomiast część warsztatowa była poświęcona m.in. formom instytucjonalnej współpracy JST, modelowi funkcjonowania biura partnerstw, tworzeniu i wdrażaniu strategii czy funkcjonowaniu i finansowaniu partnerstw w ramach instrumentów finansowych.

Centrum Wsparcia Doradczego to projekt, którego celem jest wsparcie samorządów w prowadzeniu polityki rozwoju oraz przygotowanie do finansowania i realizowania projektów strategicznych dla rozwoju poszczególnych regionów. W ramach projektu w przyszłym roku planowane są kolejne spotkania dla partnerstw, w tym Forum Wymiany Doświadczeń w województwie świętokrzyskim, które zostało zaplanowane na 12 stycznia 2023 r.

Galeria zdjęć