Mieszkańcy Starachowic Zgłaszają Swoje Pomysły Do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Dyskutowali o Strategii

Ożywiona dyskusja towarzyszyła kolejnym konsultacjom społecznym projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, które w czwartek, 20 sierpnia odbyły się w Starachowicach. Uczestnicy debaty zastanawiali się, jakie wyzwania stoją przed naszym regionem na najbliższe dziesięć lat.

Po stolicy województwa, w której zainaugurowano cykl konsultacji społecznych projektu Strategii, drugie spotkanie odbyło się w Starachowicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk biznesowych i organizacji pozarządowych z północnych powiatów województwa.
– Strategia, którą planujemy na najbliższe dziesięć lat, ma być gwarantem stworzenia dobrego Regionalnego Programu Operacyjnego na nadchodzącą perspektywę finansową Unii Europejskiej – mówił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, otwierając spotkanie. – Mamy świadomość wyzwań, które stoją przed nami, dlatego tak ważne jest stworzenie kompleksowego dokumentu, a później jego monitorowanie i aktualizowanie. Finalnie, działania, które zaplanowaliśmy w strategii, mają w przyszłości postawić nasz region w innym miejscu.
Przewodniczący Pruś dodał, że dwoma najważniejszymi zadaniami do realizacji są zahamowanie w regionie postępującej depopulacji oraz zwiększenie udziału świętokrzyskiego w produkcie krajowym brutto.
Poseł Krzysztof Lipiec zwrócił uwagę na to, że Starachowice dzięki powstaniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej poradziły sobie z kryzysem gospodarczym i wysokim bezrobociem. – Z tych doświadczeń warto skorzystać. W naszych działaniach powinniśmy nawiązywać do rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i wrócić do idei stworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego motorem rozwoju będą nowoczesne technologie oraz współpraca nauki i biznesu – dodał poseł Lipiec.
Dyskusję o projekcie Strategii poprzedziło wystąpienie prof. Aleksandra Noworóla, eksperta rozwoju regionalnego, który skupił się na europejskich i krajowych uwarunkowaniach projektu Strategii. Najważniejsze założenia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ przedstawił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zwrócił on uwagę na trzy główne cele rozwoju: inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, przyjazny dla środowiska i czysty region, wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. W dokumencie zostały także wyznaczone obszary strategicznej interwencji.
– W ramach prac nad Strategią poprosiliśmy o zgłaszanie propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Pojawiło się ponad 350 projektów, z których wybraliśmy kilkanaście w największym stopniu realizujących założenia tego dokumentu i mających szansę na realizację – dodał dyr. Sułek.
Te projekty to m.in. budowa laboratoriów Głównego Urzędu Miar czy Centrum Naukowo-Badawczego przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii, powstanie Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa, utworzenie szlaku turystycznego Nida czy budowa zbiorników wodnych spełniających funkcję retencyjna i przeciwpowodziową.
W części poświęconej na dyskusję uczestnicy konsultacji zgłaszali uwagi dotyczące m.in. budowy dróg, kanalizacji czy problemów zagospodarowania odpadów. Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju zachęcał do zgłaszania konkretnych pomysłów, które mają szansę wpłynąć na ostateczny kształt Strategii. Na taką burzę mózgów twórcy projektu liczą również podczas kolejnych spotkań, które odbędą się:

  • 25 sierpnia, godz. 10:00, Skarżysko-Kamienna, Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25 (dla powiatów skarżyskiego i koneckiego),
  • 27 sierpnia, godz. 10.00, Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (dla powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego),
  • 2 września, godz. 10:00, Sandomierz, Zamek Królewski, ul. Zamkowa 12 (dla powiatów sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego),
  • 3 września, godz. 9.30, Ostrowiec Świętokrzyski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości,
  • 4 września, godz. 10:00, Busko-Zdrój, sala konferencyjna Sanatorium Marconi, ul. 1 Maja (dla powiatów buskiego i kazimierskiego).

Wszystkie konsultacje będą transmitowane na żywo na kanale YOUTUBE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na kanale są również dostępne relacje z wszystkich wcześniejszych konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Galeria zdjęć