I otwarty konkurs ofert na wspieranie ze środków PFRON w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych