Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA ZAKTUALIZOWANEGO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+ z dnia 09.12.2020 R.