Logo Fe Program Regionalny Rgb

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (dalej zwany KM FEŚ 2021-2027).

Ogłoszenie

Kalendarz wyborczy

Formularz zgłoszeniowy

Ordynacja wyborcza do KM FEŚ 2021-2027

Uchwała nr 14 SRDPP – Ordynacja wyborcza