Drewniana Kapliczka

Nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 6576-23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
  2. Uchwała nr XXXVIII- 512-21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
  3. Ogłoszenie o naborze 
  4. Wzór wniosku o dotację
  5. Wzór zaktualizowanego kosztorysu
  6. Wzór zaktualizowanego harmonogramu
  7. Wzór sprawozdania z realizacji wykonania zadania
  8. Ramowy wzór umowy