Oddział Informacji i Promocji

IR-III – Oddział Informacji i Promocji

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel. 41 395-12-99

 

Do zadań Oddziału Informacji i Promocji w szczególności należą:

  1. koordynacja przygotowania i realizacji Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych we współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz WUP,
  2. zapewnienie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji RPOWŚ 2014-2020 i FEŚ 2021-2027,
  3. prowadzenie działań dotyczących informacji i promocji RPOWŚ 2014- 2020 oraz FEŚ 2021-2027,
  4. koordynacja aktualizacji Strategii Komunikacji RPOWŚ 2014-2020 oraz Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
  5. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027,
  6. administrowanie strony internetowej RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027,
  7. współpraca przy opracowaniu dokumentów służących realizacji programu regionalnego FEŚ 2021 – 2027,
  8. obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań.