Oferta Stowarzyszenia „Wspólnota Świętokrzyska” ul. Polna 66/7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Oferta

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego.

Uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
e-mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl