Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe, fundacje, Wojewoda Świętokrzyski oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) działające na terenie województwa świętokrzyskiego będą mogły zgłaszać kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego.

Do zakresu działania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3) ocena realizacji ww. programów;
 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE nabór członków.docData dołączenia 2016-08-11, att658350_ogloszenie_nabor_czlonkow.doc

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.docData dołączenia 2016-08-11, att658351_formularz_zgloszeniowy_kandydata_do_wojewodzkiej_spolecznej_rady_ds__osob_niepelnosprawnych.doc