Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Pliki do pobrania

Nabór członków z organizacji do komisji konkursowejData dołączenia 2016-02-17, att628220_nabor_czlonkow_z_organizacji_do_komisji_konkursowej.docx

Formularz zgłoszenia członka komisjiData dołączenia 2016-02-17, att628221_formularz_zgloszenia_na_czlonka_komisji.docx