Wioletta Czarnecka

otoGOZ – konferencja o gospodarce o obiegu zamkniętym

Dziś rozpoczęła się konferencja pt.: „Rola RZZO we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” realizowana w ramach projektu pt.: „oto-GOZ Gospostrateg”. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.


Celem drugiej edycji spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań proekologicznych, technologicznych, organizacyjnych i systemowych w dziedzinie gospodarki odpadami w szczególności komunalnymi. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie.

Konferencja ma charakter warsztatów ekspercko-doradczych, spotyka się bowiem środowisko nauki, samorządu i przedsiębiorców – zarządzający regionalnymi zakładami zagospodarowania odpadów komunalnych.

Moderatorem spotkania  jest Wioletta Czarnecka, dyrektor  Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wśród grona ekspertów znajdują się:

  • dr hab. Joanna Kulczycka prof. nadzw. AGH – Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), Kraków,
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski- Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
  • Agnieszka Nowaczek – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków,
  • dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. Politechnika Krakowska,
  • Bogdan Tkocz- Grupa TAURON Energia.

Więcej na temat poruszanych zagadnień oraz panelistów w AGENDZIE konferencji.

Galeria zdjęć