Członkowie Zarządu Tomasz Jamka, Marek Jońca, Dyrektorzy Katarzyna Kubicka I Jacek Sułek

Projekt programu na ostatniej prostej

Ostatnie szlify projektu programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego, cykl konsultacji społecznych – to zadania na najbliższe tygodnie związane z nową unijną perspektywą. Poprzedziło je poniedziałkowe spotkanie grupy roboczej, wspierającej przygotowanie programu regionalnego na lata 2021-2027.


– Pracom nad nowym programem przyświeca myśl, by w jak najwyższym stopniu odpowiadał on na coraz bardziej złożone potrzeby i wyzwania, przed którymi stoi region świętokrzyski i by zakontraktowane w jego ramach fundusze przyczyniały się do rozwoju województwa – mówił marszałek Andrzej Bętkowski, otwierając spotkanie grupy roboczej.

Wzięli w nim również udział członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Marek Jońca i Tomasz Jamka.

Podczas spotkania, które odbywało się w gronie przedstawicieli różnych środowisk z sektora publicznego oraz partnerów społeczno-gospodarczych, dyskutowano o najważniejszych założeniach nowego unijnego rozdania. Przypomnijmy, że łączna alokacja na Program Regionalny na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego wynosi 1 mld 403 mln euro.

Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił planowany podział środków unijnych na sześć osi priorytetowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Konkurencyjna gospodarka,
  • Region przyjazny dla środowiska,
  • Mobilność miejska,
  • Dostępne świętokrzyskie,
  • Świętokrzyskie dla mieszkańców,
  • Wspólnota i przestrzeń.

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano unijna kwotę w wysokości 1 mld 51 mln euro.

– Zgodnie z założeniami, największa pula środków ma być przeznaczona na działania związane z efektywnością energetyczną oraz drogami wojewódzkimi – podkreślił Jacek Sułek.

Natomiast 352 mln euro zarezerwowano na cztery osie Europejskiego Funduszu Społecznego+:

  • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców,
  • Edukacja na wszystkich etapach życia,
  • Usługi społeczne i zdrowotne,
  • Aktywni na rynku pracy.

– EFS+ to inwestycja w człowieka, jego wiedzę, edukację i rozwój – powiedziała Katarzyna Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak podkreślił dyrektor Sułek prace nad projektem nowego programu regionalnego dobiegają końca. – Przed nami cykl konsultacji społecznych, które rozpoczną się w czwartek, 30 września w Kielcach, w murach Politechniki Świętokrzyskiej i potrwają do 8 listopada. Spotkania zaplanowano we wszystkich świętokrzyskich powiatach – dodał dyr. DIiR. – Obecnie trwają negocjacje Kontraktu Programowego, liczymy na to, że zostanie on podpisany w październiku, natomiast w styczniu 2022 r. planujemy przedstawić nasz program regionalny Komisji Europejskiej.

Galeria zdjęć