Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2009 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2009 roku.