Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2017 roku z zakresu:
1. Pomocy społecznej,
2. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Przeciwdziałania przemocy.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 lutego 2017 r.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu Województwa ŚwiętokrzyskiegoData dołączenia 2017-01-30, att683910_sdr84417013008120.pdf

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o konkursieData dołączenia 2017-01-30, att683911_ogloszenie_konkursowe_2017__zatwierdzone.docx

Wzór ofertyData dołączenia 2017-01-30, att683912_wzor_oferty_2017.docx

Instrukcja wypełniania ofertyData dołączenia 2017-01-30, att683913_instrukcja_wypelnienia_oferty.docx

Aktualizacja ofertyData dołączenia 2017-01-30, att683914_aktualizacja_oferty_2017.docx

Oświadczenie o braku współfinansowania zadania ze środków budżetu województwaData dołączenia 2017-01-30, att683915_oswaidczenie_o_braku_wspolfinasowania_zadania_ze_srodkow_budzetu_wojewodztwa.docx

Oświadczenie o posiadanym rachunkuData dołączenia 2017-01-30, att683916_oswiadczenie_o_posiadanycm_rachunku_bankowym.doc

Wzór sprawozdaniaData dołączenia 2017-01-30, att683917_wzor_sprawozdania_2017.docx