Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy.

Otwarty konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku z zakresu:

  1. Pomocy społecznej
  2. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  3. Przeciwdziałania przemocy

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2015 r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie otwartego konkursu ofertData dołączenia 2015-01-22, att532190_ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert.doc

Uchwała nr 151/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 stycznia 2015r. Data dołączenia 2015-01-22, att532191_uchwala_zarzadu_wojewodztwa_swietokrzyskiego_z_dnia_21_stycznia_2015r_.pdf

Instrukcja wypełniania ofertyData dołączenia 2015-01-22, att532192_instrukcja_wypelniania_oferty.doc

Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego Data dołączenia 2015-01-22, att532193_zaktualizowana_oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx

Oferta realizacji zadania publicznegoData dołączenia 2015-01-22, att532194_oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegoData dołączenia 2015-01-22, att532195_sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.doc