Posiedzenie świętokrzyskiej Rady Seniorów (28)

Podziękowali za zaangażowanie Świętokrzyskiej Radzie Seniorów

– Dziękujemy za wspólne spotkania, dyskusje i aktywny udział w posiedzeniach Świętokrzyskiej Rady Seniorów, podejmowane działania i dotychczasowe zaangażowanie. Państwa aktywność przyczyniła się do rozwoju polityki senioralnej w województwie świętokrzyskim – zwróciła  się dziś do świętokrzyskich seniorów wicemarszałek Renata Janik podczas ostatniego posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

 – Dziś mamy ostatnie spotkanie Świętokrzyskiej Rady Seniorów, której kończy się kadencja. Spotykamy się, aby podziękować za wszystkie spotkania, inicjatywy i rozmowy. Były one bardzo ważne dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, któremu w mijającej kadencji wiele udało się zrobić, m.in.: projekt “Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”,  który zakłada wypracowanie sieci współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne i społeczne. Jest to ważne, aby seniorzy, których w naszym regionie przybywa, mieli dobrą opiekę, dostosowaną do swoich potrzeb – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik.

Była to także okazja do podsumowania działalności Rady, która reprezentuje środowiska osób starszych w zakresie polityki senioralnej na poziomie regionalnym. Jej zadania miały charakter konsultacyjny, doradczy, a podejmowane inicjatywy działały na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej, przy Marszałku Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli także: Elżbieta Korus – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.

W skład Świętokrzyskiej Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych z terenu całego województwa świętokrzyskiego:

 1. Iwona Wielgus – Miasto Kielce – Przewodnicząca
 2. Anna Jóźwik – powiat skarżyski – Wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Szlęk – powiat staszowski – Sekretarz
 4. Władysław Blicharski – powiat jędrzejowski,
 5. Danuta Chwaszczyńska – powiat konecki,
 6. Irena Czerwińska – powiat włoszczowski,
 7. Jan Jarząb – Miasto Kielce,
 8. Maria Kulik – powiat pińczowski,
 9. Bożenna Łukaszek – powiat sandomierski,
 10. Wiesława Mączkowska – powiat buski,
 11. Zbigniew Nogal – powiat opatowski,
 12. Helena Wiesława Pęczek – powiat starachowicki,
 13. Wiesław Rębacz – powiat kazimierski,
 14. Maria Skrzyńska – powiat kielecki,
 15. Marta Syzdół – powiat kielecki,
 16. Halina Szczykutowicz – powiat ostrowiecki.