Przemawia Renata Janik

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietraszkach otwarty

Wicemarszałek Renata Janik wzięła udział w uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C, który prowadzony jest przez Fundację „Gramy z Tobą”, kierowaną przez ks. dr. hab. Witolda Janochę. ŚDS zajmuje dwa piętra Domu św. Jana Pawła II w Kielcach-Pietraszkach w dzielnicy Białogon. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli także m.in. ksiądz biskup Jan Piotrowski, senator Krzysztof Słoń oraz Elżbieta Korus, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietraszkach funkcjonuje od 1 marca 2024 roku, utworzony został przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach a w drodze konkursu prowadzenie ŚDS przekazano Fundacji „Gramy z Tobą”. W ramach projektu wyremontowane zostały dwie kondygnacje Domu oraz zakupiono podstawowe wyposażenie. Całkowity koszt inwestycji to 3 125 949,55 zł, środki pochodziły z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Pietraszkach przeznaczony jest dla 40 osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. W zachodniej części miasta gdzie usytuowany jest ośrodek, nie ma tego typu placówki, a potrzeby są duże.

– Tego rodzaju miejsca są niezwykle ważne dla osób mających różnego rodzaju dysfunkcje, ale są również bardzo pomocne dla ich opiekunów, członków rodzin, którzy mogą w tym czasie albo pracować albo po prostu odpoczywać. Cieszę się bardzo, bo to już czterdziesty piąty Środowiskowy Dom Samopomocy w naszym województwie i mam nadzieję, że w kolejnych latach będą powstawały następne – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Cieszy również fakt, że dzięki wzorcowej współpracy pomiędzy Diecezją Kielecką i przede wszystkim samorządem województwa to miejsce w Pietraszkach zyskało nowe możliwości dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dobra współpraca owocuje. Kiedyś ten obiekt stał pusty, dziś korzystają z niego pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej czyli zakładu pracy dla niepełnosprawnych ale przede wszystkim osoby z dysfunkcjami, które mogą tu przebywać, rehabilitować się i spędzać miło czas – podkreśla Renata Janik.

W ramach ŚDS prowadzona jest rehabilitacja oraz zajęcia terapeutyczne takie jak: trening funkcjonowania w życiu codziennym; trening umiejętności interpersonalnych; rozwijanie zainteresowań; poszerzanie wiedzy i zainteresowań poprzez dostęp do Internetu; udział w spotkaniach kulturalnych (występy zespołów, imprezy plenerowe); rozwijanie i doskonalenie zdolności intelektualnych, umiejętności manualnych i sprawność ruchowych; zajęcia relaksacyjne połączone z edukacją z zakresu skutecznych technik radzenia sobie z objawami stresu; zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.

Aby realizować zajęcia terapeutyczne utworzono pracownie: artystyczną, rękodzieła, techniczną, komputerową i kulinarną, w których zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci.

W tym samym budynku działa także Zakład Aktywności Zawodowej, który zatrudnia 40 osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne Fundacja „Gramy z Tobą” wspiera od wielu lat.