Img 8856

Porozumienie o współpracy z na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Marszałek Andrzej Bętkowski podpisał dziś porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Koordynatorem Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa – Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce” reprezentowanym przez Andrzeja Kiercza – prezesa Zarządu. Podpisanie porozumienia jest uzupełnieniem wydarzenia, które miało miejsce w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego w dniu 22 stycznia br. gdzie podpisywano porozumienia dla 6 z 7 inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego.

14 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8580/24 zatwierdził wybór Koordynatora Konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa. Koordynatorem Konsorcjum inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego: Branża targowo-kongresowa została Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.

– Ta współpraca potwierdza optymalizację działań związanych z koncepcją rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego, której celem jest nadanie impulsu rozwojowego gospodarce regionu i podnoszenia poziomu jej konkurencyjności – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

Podpisując porozumienie strony wyrażają wolę podjęcia współpracy w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego Branża targowo -kongresowa poprzez: współpracę przy wdrażaniu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+”, współpracę przy określaniu strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, uznawanych za priorytetowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, animowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do wzmocnienia sektorów gospodarki regionalnej poprzez transfer wiedzy i technologii z sektora B+R do firm działających w ramach inteligentnej specjalizacji, promowanie innowacji oraz najbardziej istotnych kierunków regionalnej polityki badawczej, szczególnie w obszarze Branża targowo-kongresowa, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze branży, analizę oraz planowanie działań, inicjatyw i przedsięwzięć, w tym międzynarodowych związanych z rozwojem obszaru branży , wsparcie przedsiębiorstw w celu wzmocnienia umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, podejmowanie działań w celu aktywizacji i integracji oraz wzmocnienia kompetencji podmiotów zrzeszonych w ramach danego Konsorcjum.

W ramach porozumienia o współpracy podejmowane będą działania wspierające w zakresie inteligentnej specjalizacji, zgodnie z propozycjami zawartymi w złożonym przez Konsorcjum formularzu zgłoszeniowym, tj. koncepcją rozwoju inteligentnej specjalizacji Branża targowo-kongresowa .

Lista Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

  • Branża metalowo-odlewnicza – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Zasobooszczędne budownictwo – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
  • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – Koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
  • Turystyka zdrowotna – Koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”,
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne – Koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny,
  • Zrównoważony rozwój energetyczny – Koordynator Konsorcjum: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego.
  • Branża targowo-kongresowa – Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”.

Galeria zdjęć