Opinia Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytofialnegow Sprawie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Do 2030+

Pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, na posiedzeniu w dniu 30 września 2020 r., pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Zadaniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.