“Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu „lokalnym”

“Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu „lokalnym”

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 7 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach organizuje konferencję poświęconą problematyce uzależnień pt. “Przeciwdziałanie narkomanii – wyzwanie cywilizacyjne o zasięgu „lokalnym”. Zgłoszenia do 31 października.

Ideą tego przedsięwzięcia jest między innymi przedstawienie zmian, jakie niosą ze sobą nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, prezentacja działań podejmowanych przez instytucje związane z profilaktyką narkomanii, przykłady dobrych praktyk samorządów gminnych oraz zaprezentowanie przedstawicielom lokalnych mediów praktycznych wskazówek dotyczących przekazywania informacji z zakresu powyższej tematyki.

Prelegentami podczas spotkania będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” oraz specjalista terapii uzależnień i kierownik warszawskiej poradni MONAR.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie i odesłanie na adres e-mail: olga.adamska@sejmik.kielce.pl formularza zgłoszeniowego w terminie do 31 października 2017 r.

Pliki do pobrania

program.pdfData dołączenia 2017-10-19, att738190_program.pdf

formularz_zgloszeniowy.docxData dołączenia 2017-10-19, att738191_formularz_zgloszeniowy.docx