Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 r.

W dniu 14 kwietnia 2010 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2525/10 zaakceptował wykaz podmiotów i podział środków finansowych
na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 r.
Ogólna wartość środków przeznaczonych w 2010 r. na dotację ww. zadań stanowiła kwotę 170. 000 PLN.
Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu konkursu poniżej.

Zadanie Nr I

Zadanie Nr II
Zadanie Nr III
Oferty odrzucone ze względów formalnych
Wnioski , które nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych