Ogłoszenie otwartego I konkursu ofert na wsparcie realizacji ze środków PFRON w 2010r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie zamieszczono 20 kwietnia 2010 r.

Ogłoszenie
Wzór oferty