Na Strone

Trwa XV edycja Nagrody Marszałka “ŚWIĘTOKRZYSKA VICTORIA”

Do 31 marca 2023 roku można nadsyłać zgłoszenia do XV edycji Nagrody Marszałka  “Świętokrzyska Victoria”. Kandydatury, jak co roku, przyjmowane są w trzech kategoriach – Osobowość, Przedsiębiorczość oraz Samorządność.

Ideą Nagrody jest promowanie najbardziej aktywnych świętokrzyskich samorządów, przedsiębiorstw i osób – społeczników, działających na rzecz swoich środowisk. Nagroda przyczynia się jednocześnie do integracji tych środowisk i pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje. Statuetki Świętokrzyskiej Victorii otrzymują te podmioty, które poprzez swoją działalność podnoszą rangę Województwa Świętokrzyskiego oraz promują region, stając się jego wyjątkowymi ambasadorami.

Celem Nagrody jest również wspieranie prorozwojowych inicjatyw osób fizycznych i prawnych działających na terenie naszego regionu, a także promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania i kreowania rozwoju regionu. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Samorządność” (dla gmin i powiatów), „Osobowość” (dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczników, regionalistów, itp.) i „Przedsiębiorczość” (dla firm z regionu).

Nadsyłanie wniosków we wszystkich kategoriach potrwa do 31 marca br. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła przyzna po pięć nominacji w każdej kategorii, następnie wyłoni laureatów piętnastej edycji „Świętokrzyskiej Victorii”.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną wyniki odbędzie się 23 czerwca 2023 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin Konkursu można pobrać poniżej:

Regulamin XV edycji Konkursu Świętokrzyska Victoria

Formularz zgłoszeniowy – osobowość

Formularz zgłoszeniowy – Przedsiębiorczość

Formularz zgłoszeniowy – Samorządność

Klauzula zgody dla osoby zgłaszającej kandydata do XV edycji Nagrody

Klauzula zgody dla osoby zgłoszonej do nagrody oraz osoby odpowiedzialne…

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: swietokrzyska.victoria@sejmik.kielce.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:
Gabinet Marszałka Województwa
Sekretariat Nagrody „Świętokrzyska Victoria”
Pokój nr 1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Informacji telefonicznych udzielają pracownicy Gabinetu Marszałka Województwa pod nr 41 395 13 67.