Powiat Kielecki uczcił Święto Województwa Świętokrzyskiego

Powiat Kielecki uczcił Święto Województwa Świętokrzyskiego

Otwarcie wystawy „Dwie dekady Świętokrzyskiego w obiektywie”, uroczysty apel, wciągnięcie flagi Województwa Świętokrzyskiego na maszt, podniesienie flagi państwowej w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości – przed siedzibą Starosta Powiatowego w Kielcach od rana, 5 czerwca świętowano uchwalone przez Sejmik Święto Województwa Świętokrzyskiego. – Jednoczymy się jako mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jako Polacy, którzy walczyli o region, abyśmy mogli sami o sobie decydować – mówił marszałek Adam Jarubas. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podkreślił, że te dwie dekady były niezwykle dynamiczne dla regionu, powiatów i gmin.

Wystawa “Dwie dekady Świętokrzyskiego w obiektywie” pokazuje jak zmienił się Region Świętokrzyski przez ostatnie 20 lat. Prezentuje przemiany, jakie zachodziły w świętokrzyskich miastach i wsiach na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Jak zmieniło się nasze życie, najbliższe otoczenie, miejsce nauki, pracy, wypoczynku. Na ekspozycji znajdują się również zdjęcia wykonane w 1998 roku ukazujące walkę mieszkańców regionu o utrzymanie województwa ze stolicą w Kielcach na mapie administracyjnej kraju: manifestacje w Kielcach, protesty mieszkańców Kielecczyzny w Warszawie.

Wystawę otworzyli m.in.: Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. – Spotykamy się z okazji bardzo ważnego wydarzenia – 20-lecia województwa świętokrzyskiego. Otworzyliśmy wystawę nawiązująca do dorobku regionu, do czasu, który został bardzo dobrze wykorzystany. Nasze małe ojczyzny rozkwitły. Dzięki temu śmiało patrzymy w przyszłość – mówił Michał Godowski, Starosta Powiatu Kieleckiego.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek podkreślił, że te dwie minione dekady były czasem prężnego rozwoju dla samorządów. – To był niezwykle dynamiczny czas dla regionu, powiatów, gmin. Samorządy skutecznie wykorzystały unijne fundusze, co przyczyniło się do olbrzymiego rozwoju. Samorządy doskonale wykorzystały tę szansę. Dziękuję za pracę na rzecz samorządów w naszym województwie – dodał Piotr Żołądek.

Marszałek Adam Jarubas podczas uroczystości nawiązywał do obrony regionu przez jego mieszkańców. – To mieszkańcy naszego regionu wywalczyli swoją podmiotowość. Pamiętam ten czas, kiedy trzeba było się organizować i jeździć do Warszawy, żeby pokazać jak bardzo nam zależy. Pod przywództwem Komitetu Obrony Województwa, w którym działał obecny tutaj członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Józef Szczepańczyk, który organizował młodzież, strażaków, nauczycieli, Koła Gospodyń Wiejskich – różnego rodzaju środowiska. Gdyby się to nie udało, teraz pewnie bylibyśmy prowincją województwa małopolskiego – mówił Adam Jarubas, który zaprosił do Filharmonii Świętokrzyskiej na jubileuszową galę.

Przypomnijmy, że Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie uchwalili 2018 rok „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. W taki sposób chcą upamiętnić sukces społeczności regionalnej zaangażowanej w obronę województwa świętokrzyskiego, która pokazała siłę i konsekwencję w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Radni zdecydowali także, że 5 czerwca każdego roku będzie „Świętem Województwa Świętokrzyskiego.”

Do Wstepniaka Male
Logo 20-lecia

Lokalizacja