Obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie – region przyjazny młodzieży

– W młodych ludziach jest wielka siła, entuzjazm, fantastyczne pomysły – powinniśmy ten potencjał wykorzystać – podkreśla Andrzej Pruś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który wraz z radnymi Młodzieżowego Sejmiku zachęca włodarzy świętokrzyskich miast i gmin do tworzenia młodzieżowych rad.

– Obserwujemy coraz większe zainteresowanie młodych ludzi sprawami lokalnymi, ich chęć współdecydowania o sprawach publicznych. Warto więc wykorzystać ten potencjał oraz energię i stworzyć młodym mieszkańcom naszego regionu przestrzeń dla ich aktywności w sferze publicznej w postaci młodzieżowych rad gmin – mówi Andrzej Pruś.

Jego zdaniem działalność tego gremium jest korzystna dla obu stron – młodzież może aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, natomiast władze samorządowe ze współpracy z młodymi ludźmi mogą czerpać inspiracje oraz nowe pomysły. Potwierdza, że działający od 2018r. Młodzieżowy Sejmik, dużo wnosi do pracy dorosłych radnych, przede wszystkim zachęcając ich do działania i skłaniając do podejmowania inicjatyw na rzecz młodych mieszkańców regionu. Jako organ doradczy i konsultacyjny opiniuje projekty uchwał regionalnego parlamentu dotyczące młodzieży, np. programy stypendialne. Młodzieżowi radni zostaną również włączeni w prace nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

– Trzeba podziwiać to, że młodzi ludzie chcą się angażować w sprawy Samorządu Województwa. Ich pomysłami warto się zainteresować i okazać im wsparcie ze strony nas, dorosłych – zaznacza przewodniczący Sejmiku.

– To bardzo ambitni, zmotywowani i mądrzy młodzi ludzie, liderzy swoich środowisk, którzy wiedzą, czego chcą, mają swoje doświadczenia i obserwacje, interesują się tym, co dzieje się dookoła – dodaje Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku, która wspiera organizacyjnie i merytorycznie działalność młodzieżowych radnych.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego tworzy grupa 34 aktywnych osób – przedstawicieli samorządów uczniowskich i studenckich, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim reprezentantów młodzieżowych rad. Powstały one już w kilkunastu gminach naszego regionu, są bardzo aktywne i mogą pochwalić się licznymi inicjatywami. Wiele na ten temat może powiedzieć Julia Pająk, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku oraz szefowa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie.

Młodzieżowa rada to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności, zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Bo kto będzie bliżej spraw młodych, niż młodzieżowy organ powołany dla młodzieży, współpracujący z samorządem? Podczas pracy w młodzieżowych radach uczymy się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu, wdrażamy się do pracy i działań na rzecz drugiego człowieka, obserwujemy procesy decyzyjne, wyzbywamy uprzedzeń, poszerzamy horyzonty. Zaczynamy pozyskiwać środki na projekty, które rozwijają środowisko lokalne – podkreśla Julia Pająk.

 

Prezydium Młodzieżowego Sejmiku: Filip Płatek, Julia Dziuba, Julia Pająk, Dominika Lipa.
Prezydium Młodzieżowego Sejmiku: Filip Płatek, Julia Dziuba, Julia Pająk, Dominika Lipa.

I tak np. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice powstała Strategia “Starachowice – Miasto dla Młodzieży” – pierwsza w województwie świętokrzyskim miejska strategia na rzecz młodzieży. Dokument określa kierunki działań, które należy zrealizować, aby Starachowice stały się miejscem przyjaznym dla młodych ludzi, którzy zechcą tam mieszkać i w przyszłości tam pracować. Młodzieżowa Rada Miasta Radoszyce może pochwalić się realizacją projektu „Artistic stops – czyli artystyczne przystanki w gminie Radoszyce”, na który otrzymała dofinansowanie z ogólnopolskiego programu grantowego „Równać szanse”. Z kolei dzięki inicjatywie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Połańcu powstało kino letnie, zaś cykl warsztatów tanecznych i zajęć plastycznych został zorganizowany  w lipcu w ramach akcji „Tańcz, śpiewaj, baw się z Młodzieżową Radą Miejską w Bodzentynie”.

 

Artystyczne przystanki w gminie Radoszyce – inicjatywa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radoszycach.
Artystyczne przystanki w gminie Radoszyce – inicjatywa Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radoszycach.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wakacyjna akcja „Tańcz, śpiewaj, baw się z Młodzieżową Radą Miejską w Bodzentynie".
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wakacyjna akcja „Tańcz, śpiewaj, baw się z Młodzieżową Radą Miejską w Bodzentynie”.

 

– My, młodzi ludzie, potrzebujemy przestrzeni do aktywności, komunikacji, wymiany doświadczeń. Taką właśnie możliwość daje nam działalność w młodzieżowych radach, gdzie możemy wykazać się zaangażowaniem, wymienić poglądami, zintegrować, zrobić coś dobrego dla swoich rówieśników czy miejsc, w których mieszkamy – uważa przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku. – Wielu młodych ludzi nie ma poczucia tożsamości z województwem. Naszymi działaniami chcemy sprawić, aby byli oni świadomymi obywatelami, stwarzać warunki do lepszego rozwoju młodych ludzi.

Potwierdza ten fakt przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś: – Coraz więcej młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego wyjeżdża do innych części kraju, chcemy, żeby po studiach wracali do naszego regionu, mieszkali tu i pracowali. Dodaje, że młodzieżowy sejmik to ważny głos doradczy dla władz regionu.  W maju przyszłego roku będzie prowadzony nabór kandydatów na II kadencję tego gremium. Swoich reprezentantów będą mogły zgłosić kolejne gminy, w których powstaną młodzieżowe rady.

 

Młodzi radni mogą liczyć na wsparcie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Młodzi radni mogą liczyć na wsparcie przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

 

– Gorąco zachęcamy samorządowców do tworzenia w swoich gminach młodzieżowych rad. Może w przyszłości któryś z młodzieżowych radnych zasiądzie pośród dorosłej Rady Gminy/Miasta. Z pewnością będzie to osoba z pasją, doświadczeniem, posiadająca wiedzę o samorządności i przygotowanie do odpowiedzialnego sprawowania mandatu – podkreśla Julia Pająk.

 

 Młodzieżowy Sejmik obradował m.in. w Sandomierzu.
Młodzieżowy Sejmik obradował m.in. w Sandomierzu.