Uroczystosć Nadania Patrona Szkole W Królewcu (5)

Szkoła w Królewcu  ma Patrona

Szkoła Podstawowa w Królewcu w gminie Smyków od 16 października br. nosi imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia placówce i odsłonięcia pamiątkowej tablicy przypadła w 45 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Marszałka Województwa w tym wydarzeniu reprezentowała Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, która odczytała przygotowany na tę okoliczność list gratulacyjny z życzeniami dla całej społeczności szkolnej.

To była piękna, wzruszająca i budująca uroczystość. W czasie występów podkreślono , iż św. Jan Paweł II zawsze był blisko młodzieży.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Królewcu  rozpoczęła się mszą świętą,  w czasie której został poświęcony sztandar szkoły. Jak  powiedziała Anna Cholewińska, dyrektorka placówki – uczniowie i rodzice wybrali Patrona spośród kilku kandydatów. Postać Jana Pawła II zyskała najwięcej głosów wśród uczniów.

 

Galeria zdjęć