Uchwała Nr 2500 /10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie podziału środków na wsparcie realizacji zadań w 2010 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej. Uchwała Nr 2500 /10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2010 r.