Trzy osoby siedzą przy stole. Umowę podpisują Wicemarszałek Renata Janik, Marszałek Andrzej Bętkowski. Za nimi ścianka promocyjna z herbem województwa świętokrzyskiego

Unijne wsparcie na termomodernizację szkół

Budynki dwóch placówek oświatowych z gminy Daleszyce przejdą gruntowną termomodernizację. Umowę na unijne dofinasowanie prac w Szkole Podstawowej w Brzechowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie podpisali dziś marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daleszyce” ma wartość ponad 2,2 mln zł (w tym 1,1 mln zł dofinansowania z UE) i realizowany będzie w ramach działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Zadanie obejmie: modernizację systemu grzewczego, docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne – wylicza wicemarszałek Renata Janik. I jak dodaje – Ta inwestycja pozwoli na oszczędności kosztów energii, ale również przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

 

 

Galeria zdjęć