Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego włączył się w upowszechnienie informacji na temat kampanii propagującej racjonalne stosowanie antybiotyków pn. “Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”.

“Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” ustanowiony został w 2008 roku przez Komisję Europejską i obchodzony jest corocznie dnia 18 listopada w całej Europie.

W Polsce kampania “Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach” organizowana jest przez Narodowy Instytut Leków, który realizuje program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia pn. “Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016-2020.

Zamysłem kampanii jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat odporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najpowszechniejsze zakażenia u człowieka.

Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce znajdują się na stronie internetowej “Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” – www.antybiotyki.edu.pl