Instytut Żywności i Żywienia będzie walczył z otyłością w Świętokrzyskiem

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie rozpoczął realizację projektu objętego Szwajcarsko – Polskim  Programem Współpracy pt. “Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Poszukuje zakładów opieki zdrowotnej z województwa świętokrzyskiego, które mogłyby przeprowadzić programy redukcji ciała. Jedno z zadań projektu (nr KIK-34) nosi tytuł Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”. Jego realizacja polega na organizacji 12 – tygodniowych programów redukcji masy ciała, które obejmują:

– zajęcia rehabilitacyjne: program ćwiczeń z zajęciami po 1,5 godz. 2 lub 3 razy w tygodniu (kwalifikacja do grupy poprzedzona próbą wysiłkową z oceną kardiologa). Zalecane są, obok ćwiczeń na sali, zajęcia na basenie.
– porady dietetyczne – dwie porady indywidualne w pierwszych dwóch tygodniach programu i dwa spotkania o charakterze warsztatów dietetycznych w 6 i 11 tygodniu programu
– spotkania z psychologiem w grupach po ok. 6 osób. Dwa z tych spotkań mają mieć charakter edukacyjny, a cztery – terapeutyczny.

Ponadto zakłada się utworzenie dietetycznych punktów konsultacyjnych (w liczbie 3-4 )w wybranych przez placówkę medyczną przychodniach, gdzie chętni (nieuczestniczący w 12 – tygodniowym programie) będą mogli otrzymać poradę dietetyczną.

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie poszukuje zakładów opieki zdrowotnej (dwóch w każdym województwie), które mogłyby przeprowadzić programy redukcji masy ciała. Realizacja takiego programu stawia placówkę medyczną w gronie ośrodków czynnie prowadzących profilaktykę przewlekłych chorób cywilizacyjnych, która w opinii ekspertów zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i Unii Europejskiej powinna być priorytetem w działaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Podstawowe wymagania warunkujące przeprowadzenie programu redukcji masy ciała w danej placówce służby zdrowia to:
– dostęp do ośrodka prowadzącego rehabilitację i możliwość nawiązania współpracy z rehabilitantami
– możliwość wykonania próby wysiłkowej i jej oceny przez kardiologa
– możliwość współpracy z psychologami
– dostępność pomieszczeń na spotkania z dietetykiem i psychologiem
– obecność laboratorium, w którym będą wykonywane analizy biochemiczne (2- krotne pobranie krwi: na początku i na końcu programu).
Współpracę z dietetykami zapewni Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Szczegółowy harmonogram działań w ramach 12- tygodniowego programu redukcji masy ciała oraz oczekiwania wobec placówki medycznej i zobowiązania Instytutu Żywności i Żywienia.