Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku – kwestionariusz