Kampania społeczna pt. „Jak działa ZDROWY człowiek”

Kampania społeczna pt. „Jak działa ZDROWY człowiek”

Zachęcamy do aktywnego upowszechnienia ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „Jak działa ZDROWY człowiek, której głównym patronem jest Ministerstwo Zdrowia.  Celem tego przedsięwzięcia jest: zachęcanie Polaków do zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej oraz promocja postaw zakładających szacunek dla siebie, swojego ciała i otoczenia w którym żyjemy. Kampania wskazuje czym najbardziej sobie szkodzimy oraz w jaki sposób najlepiej możemy sobie pomóc. Głównym zamysłem akcji jest również motywowanie ludzi do zmiany dotychczasowych „niezdrowych” nawyków.

Kampania „Jak działa ZDROWY człowiek” składa się z dwóch elementów: pierwszy z nich jest typowo edukacyjny, którego elementem jest wydana książka przez Wydawnictwo Agora książka pt. „Zdrowy apetyt”, skupiająca uwagę na przekazywaniu wiedzy pomocnej w dbaniu o zdrowie, promocji prozdrowotnych zachowań, edukacji w zakresie profilaktyki oraz  zachęcanie do zdrowego trybu życia.

Działania w tym zakresie będą prowadzone w mediach klasycznych w tym, między innymi w tygodniku „Twoje Zdrowie”, który jest patronem medialnym kampanii, a także w Internecie, poprzez zamieszczenie transmisji specjalistycznych warsztatów z udziałem ekspertów.
( link do relacji z warsztatów: http://streambox.pl/player/179/player/ )

Drugi element kampanii skierowany jest do młodszej grupy odbiorców, który będzie w zabawny sposób zachęcał i inspirował do podejmowania  prozdrowotnych zachowań oraz zmian dotychczasowych przyzwyczajeń. Kampania odbywa się głównie w Internecie np. poprzez zamieszczenie bardzo wymownego spotu, w którym występują śpiewające organy (link: http://www.mz.gov.pl/jakdzialazdrowyczlowiek/Organizm-w-dobrym-nastroju-kolejny-etap-kampanii).