“Korupcja szkodzi zdrowiu”

“Korupcja szkodzi zdrowiu”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyłączył się do realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia działania 15.6. pt. ,,Rządowy  Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” tj. internetowej kampanii antykorupcyjnej.

Z informacjami dotyczącymi kampanii można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/