Spotkanie dla organizacji pozarządowych pt. “Złóż ofertę i zyskaj grant”

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do uczestnictwa w spotkaniu, które będzie dotyczyć projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r.  Spotkanie odbędzie się 6 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury.

 

Cele spotkania:
– omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
– wskazanie priorytetowych obszarów działań w 2018 r. z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia,
– omówienie projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 2018 r.,
– przedstawienie instrukcji wypełnienia oferty realizacji zadania publicznego oraz najczęstszych błędów formalnych powodujących odrzucenie oferty współpracy,
– omówienie kwestii związanych ze sprawozdawczością oraz czynnościami kontrolnymi dotyczącymi realizacji zadań publicznych.

Adresaci spotkania: przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Korzyści ze spotkania: omówienie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz projektu otwartego konkursu ofert przygotowywanego w Departamencie Ochrony Zdrowia na 2018 r.  i ukierunkowanie uczestników na sprawą i efektywną współpracę.

Koszty spotkania: uczestnik ponosi jedynie koszty delegacji.

Termin spotkania: 06.12.2017r.

Miejsce spotkania: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce – sala lustrzana

Godziny spotkania: 1000 -1300

Nabór: kartę zgłoszeniową należy odesłać pocztą elektroniczną na adres: beata.nowak@sejmik.kielce.pl  do dnia 30 listopada 2017 r.

Ilość miejsc: około 100 osób (w spotkaniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba
z organizacji pozarządowej).

Organizator: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Na zakończenie odbiorcy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.

 

 

 

Pliki do pobrania

Agenda spotkaniaData dołączenia 2017-11-23, att743590_2_agenda.docx

Formularz zgłoszeniowyData dołączenia 2017-11-23, att743591_formularz_zgloszeniowy.docx