O substancjach psychoaktywnych podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim

O substancjach psychoaktywnych podczas spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 5 lutego br. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu  Świętokrzyskim odbyło się spotkanie z prof. Mariuszem Jędrzejko poświęcone tematyce substancji psychoaktywnych  pt. ,,Nowe narkotyki i dopalacze –zjawisko i uwarunkowania”.  Adresatami przedsięwzięcia byli głównie pedagodzy szkolni, pracownicy poradni pedagogiczno – psychologicznych, nauczyciele, pracownicy MOS, GOPS, MOPS z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego, powiatu ostrowieckiego i powiatów ościennych.

 

W spotkaniu udział wzięła Beata Nowak – przedstawiciel Departamentu Ochrony  Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, która przedstawiła temat pt. ,,Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży na terenie województwa świętokrzyskiego”.

Podczas wystąpienia przedstawiono m.in. wybrane wyniki badań ,,Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież  szkolną. Raport z  badań ankietowych  zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w 2015 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD” oraz zaprezentowano aktywność jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa świętokrzyskiego w obszarze profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej  adresowanej do młodzieży.