Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zobligowane są do przygotowania informacji z realizacji działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza sprawozdawczego za 2015 rok, który posłuży do opracowania przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zbiorczego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016 za 2015 rok.

Wypełniony kwestionariusz proszę odesłać drogą pocztową na adres tut. Urzędu w dwóch egzemplarzach do dnia 31 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

KwestionariuszData dołączenia 2016-03-08, att633360_gminy_2015.doc