„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zainicjował akcję profilaktyczną ,,Mam zdrowie pod kontrolą. Pociąg do zdrowia”, która będzie polegać na przeprowadzeniu bezpłatnych badań profilaktycznych wśród podróżujących ,,Wakacyjnym pociągiem do Sandomierza”, a następnie wśród odwiedzających sandomierski Rynek i mieszkańców miasta. Akcja odbędzie się 20 sierpnia 2016 roku.

Podczas akcji będą przeprowadzane następujące badania:
•    pomiar ciśnienia tętniczego,
•    pomiar stężenia glukozy we krwi,
•    pomiar poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym,
•    pomiar PEF (szczytowy przepływ wydechowy),

Uczestnicy akcji  otrzymają:
•    indywidulane wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom związanym z paleniem tytoniu,
•    instruktaż samobadania piersi na fantomach,
•    materiały edukacyjne.

Akcja zostanie przeprowadzona w godzinach 7.00-13.00.

Partnerem zadania są Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej, Urząd Miasta w Sandomierzu oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

„Pociąg do zdrowia” z Urzędem Marszałkowskim