O systemie pomocy i wsparciu dla osób uzależnionych

Departament Ochrony Zdrowia w kooperacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy planuje cykl spotkań z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych.
Celem przedsięwzięcia  jest ukształtowanie efektywnego systemu pomocy i wsparcia społecznego dla osób uzależnionych. Spotkania takie planowane są do realizacji we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego.