Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

9 października 2012 roku Departament Ochrony Zdrowia przygotowuje konferencje prasową z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego w dniu 10 października. Celem spotkania jest zwrócenie uwagi  na potrzebę podjęcia wysiłku usprawnienia opieki oraz ułatwienia dostępu do niej osobom mającym problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Podczas konferencji zostaną  również omówione założenia kampanii społecznej pn. ,,Co czwarty z nas”.