„PORTRETY SZPITALI – MAPY MOŻLIWOŚCI”

W dniu 13 grudnia br. w Sali Rycerskiej Muzeum Okręgowego w Sandomierzu odbyła się konferencja podsumowująca wyniki badania pilotażowego, w ramach projektu „PORTRETY SZPITALI – MAPY MOŻLIWOŚCI” w województwach: świętokrzyskim i lubelskim.
Celem projektu jest monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
W projekcie wzięło udział 12 z 18 aktualnie funkcjonujących w województwie świętokrzyskim szpitali publicznych, w tym 6 szpitali dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.
Zespół badawczy podkreślił ogromne zaangażowanie i wzorcową współpracę badanych szpitali i podmiotów tworzących z ekspertami oraz przedstawił pierwsze, wstępne wyniki analiz. Pełne wyniki badania zostaną przekazane szpitalom i jednostką samorządu terytorialnego do końca bieżącego roku.