„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia, nie do brania”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczęło ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”. Akcja profilaktyczna jest odpowiedzią na narastający problem odurzania się lekami dostępnymi bez recepty zawierającymi między innymi dekstrometorfan, pseudoefedrynę/efedrynę i kodeinę.

Celem kampanii jest  zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. Kampania skierowana jest do rodziców młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w partnerstwie takich instytucji jak:
– Ośrodek Rozwoju Edukacji,
– Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
– Główny Inspektorat Sanitarny,
-Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Kuratoria Oświaty,
– Urzędy Marszałkowskie,
– Organizacje Pozarządowe.

W ramach kampanii opracowany został podręcznik dla rodziców “O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” oraz scenariusz zajęć z rodzicami “Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”. Materiały te dostępne są w wersji elektronicznej na stronie http://www.przyjmujelekiczybierze.pl/.

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania” Poradnik dla rodziców „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii”

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców. Publikacja ta kierunkowana jest zarówno na zwiększenie wiedzy jak również zwiększenie umiejętności wychowawczych. Porusza m.in. zagadnienia związane ze zjawiskiem odurzania się lekami, używaniem marihuany, „dopalaczy” oraz przeciwdziałaniu im poprzez nawiązywanie poprawnych relacji z dorastającym dzieckiem.

 

 „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”  Scenariusz spotkania z rodzicamiSzkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”  

Powyższa publikacja to narzędzie  dla nauczyciela do pracy profilaktycznej
z rodzicami. Głównym celem programu jest nawiązanie przez nauczyciela-wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz  wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Raportu z badania dot. zjawiska odurzania się przez młodzież lekami dostępnymi bez recepty

Więcej informacji na temat kampanii na stronie: www.przyjmujelekiczybierze.pl