„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaprasza do udziału w piątej edycji Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Do organizowanego corocznie Konkursu, zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 września br.

Celem Plebiscytu jest promowanie i wyróżnienie pracowników instytucji oraz organizacji działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego. 

Nagrody – Statuetki przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualnej / dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i  poświeceniem niosą   pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej/ i zespołowej /dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, stowarzyszeń oraz organizacji  pozarządowych prowadzących działalność w  zakresie pomocy społecznej, które  tworzą i realizują innowacyjne projekty.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol opieki, mocy, cierpliwości, mądrości, prawdy, pocieszenia i ochrony przed złem to wyraz uznania za „pomoc udzielaną drugiemu człowiekowi, świadectwo człowieczeństwa i ludzkiej wrażliwości”.

Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbywać się będzie podczas wojewódzkich  obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Formularz zgłoszeniowy