„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej”

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie drugiej edycji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie drugiej edycji projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” w ramach Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość sfinansowania specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Informacja dot. specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.