Wyniki naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawia  wyniki  naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu  pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawia  wyniki  naboru pracowników socjalnych na specjalizacje I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu  pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – Województwo Świętokrzyskie

L.p.

Nazwisko i imię

Dane kontaktowe

1

Dybiec Teresa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wilczycach

2

Krupa Barbara

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sandomierzu

3

Kurzępa Jolanta

4

Ozdoba Anna

5

Wzorek Urszula

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starachowice

 

6

Bojara Justyna

7

Kasperkiewicz Adrianna

8

Jarosz Anna

9

Balcerak Małgorzata

10

Prędota Maria

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Łopusznie

11

Kaczmarska Dorota

Miejsko  – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie

12

Katarzyna Żuraw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu