Program do konsultacji społecznych

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przedstawia projekt Programu Współpracy Samorządu  Województwa Świętokrzyskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz informację do konsultacji społecznych dotyczącą Programu.