Wyniki naboru na studia I i II stopnia

Wyniki naboru na studia I i II stopnia w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu pn. “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyniki naboru na studia I i II stopnia w związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie projektu pn. “Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej w ramach działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w studiach  I stopnia
 (LICENCJAT)

L.p.

Nazwisko i Imię

Instytucja

1

Jankowska Agnieszka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce Nowinach,

2

Danisz Anna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie         

3

Stefańska Teresa


Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie;

4

Karpik Małgorzata

5

Olszewski Jacek

Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu

6

Badowska Anna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach            

7

Wójtowicz Renata

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie

8

Błońska Iwona

Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

9

Koźmińska Maria

10

Jadowska-Dybała Krystyna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,

11

Wzorek Urszula


Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

 

12

Tokarska Elżbieta

13

Cieslik Halina

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie

14

Sekulska Joanna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach

15

Nowak  Ilona

Dom Pomocy Społecznej “Cichy Zakątek” w Końskich 

16

Skorupka Jadwiga


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie                 

 

17

Angielska Bogusława

18

Koselnik Ewa


Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skarżysku Kamiennej

 

19

Kłębek Beata

20

Sołtysik Nina

Ośrodek Pomocy Społecznej 

21

Choroś Katarzyna

22

Żak Beata

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w studiach  II stopnia
(MAGISTERSKIE)

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Instytucja

1

Szostak Łukasz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach

2

Maciej Majewski

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach;

 

3

Agnieszka Bogucka 

4

Ilona Piskorz

5

Jurek Kamila

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy

6

Małgorzata Gołębiowska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie

7

Magdalena Ogonowska     

8

Kasperkiewicz Adrianna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

 

9

Dróżdż Krzysztof

10

Piotrowska Dorota

11

Kosmala Monika

12

Klepacz Aleksandra

13

Lenard Ewa

Ośrodek Pomocy Społecznej