„Świętokrzyski Anioł Dobroci”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaprasza do udziału w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Do organizowanego corocznie Konkursu, zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada br.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaprasza do udziału w Plebiscycie „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Do organizowanego corocznie Konkursu, zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada br.

Celem Plebiscytu jest promowanie i wyróżnienie pracowników instytucji oraz organizacji działających w zakresie pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Plebiscyt  ma na celu uhonorowane instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń, organizacji pomocy społecznej,  ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych w działania  na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich, niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Każda edycja Konkursu obejmuje okres 1 roku kalendarzowego. Nagrody – Statuetki przyznawane są tylko w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

„Świętokrzyski Anioł Dobroci” – to symbol opieki, mocy, cierpliwości, mądrości, prawdy, pocieszenia i ochrony przed złem to wyraz uznania za „Pomoc udzielana drugiemu człowiekowi, świadectwo człowieczeństwa i ludzkiej wrażliwości”.
Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbywać się będzie podczas wojewódzkich  obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, 21 listopada br.

Regulamin Plebiscytu

Formularz zgłoszeniowy