Szkolenia z profilaktyki uzależnień dla rodziców z pieczy zastępczej

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przygotował cykl bezpłatnych szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia są adresowane do rodziców i wychowawców z pieczy zastępczej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych.

Pierwsze szkolenia odbędą się w dniu 16 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 o godz. 9.00 oraz w sali konferencyjnej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70 o godz. 11.00.