Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego też chcemy zachęcić mieszkanki województwa świętokrzyskiego do zwrócenia uwagi na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Rak piersi to druga pod względem częstości, po raku płuc, choroba nowotworowa mieszkanek województwa świętokrzyskiego. Jest ona odpowiedzialna za 12,4% zgonów kobiet z naszego regionu.

 

Nowotwory piersi najbardziej zagrażają życiu mieszkanek powiatów opatowskiego i jędrzejowskiego, w których umieralność przekracza krajową odpowiednio o 11,5% oraz 10,4%.

Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera na raka, jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium. Postęp medycyny, umiejętności lekarzy i nakłady finansowe na specjalistyczną aparaturę sprawiają, że w większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. Dlatego warto regularnie wykonywać badania diagnostyczne (mammografię, USG i samobadanie piersi).

Wymienione badania profilaktycznie są wykonywane bezpłatnie. Przesiewowe badania mammograficzne dedykowane są paniom będącym w wieku 50-69 lat. Z kolei panie, które ze względu na wiek nie kwalifikują się do udziału w programie profilaktycznym, mogą wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa lub onkologa) w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Niezwykle istotnym elementem profilaktyki jest również samobadanie piersi. Każda z pań, która ukończyła dwudziesty rok życia, powinna sama regularnie badać piersi, a raz w to roku badanie powinno być wykonane przez lekarza specjalistę.

Dzięki aktywności kobiet zrzeszonych w stowarzyszeniach, klubach, fundacjach Amazonek działających na rzecz kobiet cierpiących na nowotwór piersi, możliwe jest organizowanie spotkań integracyjnych, towarzyskich, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, dając im pomoc psychiczną i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej. Organizacje Amazonek znajdują się nawet małych miejscowościach. Ich uczestniczki wspierają się wzajemnie w trudnych chwilach, dzielą się własnymi doświadczeniami i sposobami wyjścia z życiowego zakrętu. Uczą się nawzajem od siebie, jak żyć bez piersi, pozostając atrakcyjną we własnych oczach.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od lat wspiera aktywność Amazonek na wielu polach działania. W tym roku Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach realizacji zadania publicznego pt. ,,Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych i schorzeń kardiologicznych oraz rekonwalescencją po ich przebyciu” objął dotacją finansową m.in. działania Świętokrzyskiego Klubu ,,Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3c, 25-734 Kielce oraz Stowarzyszenia ,,Amazonki
z Sędziszowa”, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, które przygotowało  II Wojewódzką Spartakiadę Amazonek w Sędziszowie i konferencję naukową dotyczycącą zachorowań na raka piersi.

Pacjentki z nowotworem piersi leczone w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mają zapewnioną kompleksową opiekę medyczną, w ramach której działa Poradnia Pomocy Psychologicznej. Jej zespół tworzą specjaliści psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, psychoonkolodzy, pedagodzy oraz terapeuci zajęciowi. Specjaliści koncentrują się nie tylko na pracy indywidualnej z pacjentem, ale pracują także z jego rodziną i innymi towarzyszącymi mu w chorobie osobami bliskimi. Propozycje pomocy pacjentom onkologicznym ukierunkowane są zasadniczo na łagodzenie lęku, depresji, bólu, umacnianie wiary w możliwość kontrolowania objawów choroby, wspieranie w radzeniu sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, działaniami autodestrukcyjnymi i myślami rezygnacyjnymi. Każda osoba  potrzebująca  wsparcia  może  skorzystać z profesjonalnej pomocy i poprawić jakość życia, sobie i bliskim. Pomoc w walce z chorobą jest nieoceniona. Ile potrzeba czasu, nakładów finansowych i wytrwałości podczas choroby i rekonwalescencji wiedzą już same zainteresowane i ich bliscy, dlatego jeszcze raz przypominamy o profilaktyce.

Źródło: Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ